Od šlapání hlíny k moderní výrobě cihelných bloků - část 1

Firma KELLER HCW se podílí na modernizaci našeho cihlářského průmyslu

  Firma  HELUZ  CIHLÁŘSKÝ  PRŮMYSL  v. o. s. je v současnosti největším českým výrobcem cihelného materiálu. Její výrobní závody se nacházejí ve třech lokalitách: v Dolním Bukovsku, sídle společnosti, je cihlářská výroba, výroba vodorovných konstrukcí, roletových překladů a komínových systémů. V Hevlíně u Znojma  se nacházejí dva  závody na kompletní cihlářský sortiment- Hevlín I a Hevlín II. Cihelna Hevlín II patří k  nejmodernějším výrobním závodům v Evropě;  je zařízen špičkovou technologií a produkuje  cihelné bloky s nejlepšími tepelně-izolačními vlastnostmi. V cihelně Libochovice nedaleko Prahy se vyrábí cihelné bloky, doplňky a také keramické stropní panely HELUZ.

    Cihlářská výroba na jihu Moravy  má  dlouholetou tradici. Její začátky se  datují až do roku 1876, kdy v Dolním Bukovsku místní občan Jan Řehoř začal těžit cihlářskou surovinu a vystavěl žárovou pec. Jednalo se o tehdy obvyklou formu manuální výroby: hlínu  kopali krumpáčem, po navlhčení vodou ji šlapali bosýma nohama a ručně dusali do dřevěných forem. Vyražené plné cihly se sušily proudícím vzduchem v prostorných kolnách.

    Koncem 19. století – to v cihelně pracovalo 8 mužů a 10 žen- již dosavadní výrobní způsob nestačil pokrýt rostoucí poptávku. Řízení podniku převzal  syn zakladatele František Řehoř, který jej výrazně zmodernizoval: na místě staré cihelny postavil čtrnáctikomorovou kruhovou pec s 36 metrů vysokým komínem. Brzy na to přibyla další dominanta – 33 metrů vysoký komín parního stroje. Lisování plných cihel a střešních tašek bobrovek bylo zmechanizováno. Koncem dvacátých let se započalo i s  modernizací těžby cihlářské hlíny: krumpáče nahradil korečkový bagr na elektrický pohon, k lisu se hlína dopravovala na kolejových vozících.
   Řehořovým  patřila cihelna v Dolním Bukovsku až do roku 1950, kdy byla znárodněna  a stala se jedním z výrobních závodů  národního podniku Jihočeské cihelny. Po důkladném průzkumu ložiska zde byla na počátku sedmdesátých let postavena nová moderní cihelna, ve které se  na konci osmdesátých let vyráběly převážně drenážní trubky pro meliorace.
   V roce 1992 připadla v restituci přímým potomkům původních majitelů, kteří vedením firmy pověřili svého zetě Ing. Vladimíra Heluze. Pod  jeho vedením se cihelna se postupně přeorientovala na výrobu cihel. V roce 1993  byla spuštěna nová linka na výrobu keramických stropních nosníků a o dva roky později  zahájena  výroba cihelných bloků  Supertherm. V roce 1994 koupila firma Heluz cihelnu v Hevlíně  a  v roce 2000 i  cihelnu v Libochovicích. Vznikl tak firemní celek, který se zaměřil na technologickou inovaci a mohl nabízet stavebnímu průmyslu řadu nových zajímavých produktů.
   V roce 2001 byl v Libochovicích spuštěn nový provoz na výrobu keramických stropních panelů, 2003  byla zahájena výroba  cihelných bloků Supertherm STI. V roce 2005 byly v Hevlíně a v Libochovicích uvedeny do provozu  dvě nové tunelové pece a následujícího roku  v Bukovsku zahájena výroba broušených cihel Supertherm SB.
     Největší inovační impuls ale přinesl rok 2007: byla zahájena výroba broušených superizolačních cihel Supertherm STI SB, v Bukovsku zahájena výroba broušených cihelných tvarovek pro komíny a  zahájena výstavba nového výrobního závoduHEVLÍN II.
 Jedná se o zcela nový výrobní celek, který byl projektován a realizován firmou KELLER HCW; zařízení pro úpravu surovin dodala firma Rieter Werke Konstanz. Cílem bylo postavit novou výrobní kapacitu na produkci 800t/d vysoceporovitých cihel na místě starého závodu. Pro projektování závodu byly ve spolupráci s majitelem firmy HELUZ panem ing.Heluzem stanoveny tyto základní požadavky: optimální využití výrobní haly,šetrná manipulace s produkty, garance jakosti a objemu výroby, nízká spotřeba náhradních dílů, optimalizace energetické spotřeby na provoz strojního zařízení, sušáren a pecí.
   Základní surovinou pro výrobu jsou jíly ze stávajícího ložiska, které se smísí s pilinami a papírenskými kaly. Aplikace aditiva Styrofoam je možná. Zkoušky vstupních surovin a optimalizace  směsi byly prováděny u firmy KELLER v Ibbenburen-Laggenbecku (D).
  Nový závod umožňuje vyrábět až  800 t/d páleného zboží o objemové hmotnosti 0.8 kg/dm3. Výrobky s nižší objemovou hmotností (až do  0.6 kg/dm3) lze vyrábět za vyššího použití provzdušňovaxcích činidel.

Základní technologické parametry nového závodu:


Úprava surovin
•                     50 týdnů/rok
•                     7 dnů/týden
•                     2 směny/den
•                     7 h/směna

Vytváření a strojní zařízení
•                     50 týdnů/rok
•                     7 dnů/týden
•                     3 směny/den
•                     7 h/směna

Produkce (pro standardní velikosti)
16,089,150 běžných cihel/rok
      321,783 b.c/týden
        45,969 b.c./den

Pro spuštění výroby byla dohodnuta standardní velikost  380 mm x 247 mm x 238 mm s pórovitostí 59% a byly odsouhlaseny dvě objemové hmotnosti 0.6 kg/dm3 a 0.8 kg/dm3.

Na snímu: zleva pan Laurenz Averbeck ,výkonný ředitel firmy KELLER HCW, a majitel společnosti HELUZ pan ing. Vladimir Heluz.
 
V příštím vydání SILIKAwebu se dočtete o úpravně surovin a strojním vybavení mokré části.
 

NEJČTENĚJŠÍ