POWTECH 2013: Atraktivní veletrh pro SUROVINY, KERAMIKU a SKLO

Veletržní  areál v Norimberku bude ve dnech 23.-25.dubna 2013 zcela ve znamení špičkového světového veletrhu POWTECH. Více než 700 vystavovatelů ze 26 zemí bude návštěvníky seznamovat s posledními  technologickými novinkami  pro technologie drcení, dávkování, mísení, prosévání, granulaci a analytiku prášků. Tento veletrh má stěžejní význam pro tři oblasti silikátového průmyslu-pro dobývání a úpravu surovin, pro technologie keramické výroby a pro sklářství. 

Nejnovější technologie pro úpravu minerálních surovin.

Ať už se jedná o výrobu silikátových stavebních hmot, o úpravu rud pro hutnictví nebo o recyklaci materiálů, při aplikaci jakýchkoliv výchozích surovin platí, že o výsledné jakosti produkce rozhoduje technologie úpravy surovin a   parametry surovinové směsi  na vstupu do technologického procesu. . 
Na veletrhu POWTECH předvedou přední světoví  výrobci jako  Allgaier, Minox und Russel nové typy sít pro optimalizaci výsledné zrnitosti a zvýšení výkonu prosévání při snížené spotřeby energie. Pro zpracování obtížně síťovatelných materiálů se používají různé moderní podpůrné technologie jako například ultrazvuk, vakuum, vzduch nebo kombinace ultrazvuk-vzduch; na POWTECHu  budou předváděna technologická zařízení pro tyto nové technologie.  
Veletrh POWTECH umožní získat i dokonalý přehled o současném stavu technologií pro plnění, pytlování, balení a expedici sypkých materiálů i pro vyprazdňování velkoobjemových kontejnerů. Tyto technologie tak zvaného  Big-Bag-Handlingu budou zastoupeny asi stovkou odborně specializovaných firem; proto je POWTECH i předním logistickým fórem těchto pro zpracování minerálních surovin důležitých technologií.
 

 
                       Bubnová sušárna firmy Allgaier Process Technology (Uhingen,D)
 
Pro sklářský a keramický průmysl má veletrh POWTECH velký význam nejen proto, že je největším evropským setkáním producentů strojů a zařízení pro mechanické technologie, ale i tím, že je největším světovým technologickým soustředěním nabídky v oblasti   ochrany proti opotřebení.
Silikáty, oxidické, neoxidické a metalokeramické suroviny – všechno výchozí materiály sklářského a keramického odvětví-  v průběhu výrobního procesu procházejí mechanickými postupy; životnost používaných technologických  zařízení je závislá na jejich odolnosti proti opotřebení. Tomuto ekonomicky významnému aspektu se na POWTECH věnuje nabídka zhruba 30 vysoce specializovaných podniků, mezi nimi světově proslulí výrobci jako například  Kalenborn a HUP Schweißtechnik. Jejich nabídka zahrnuje celé spektrum ochrany proti opotřebení- od vysoce pevných kovových a keramických dílů až po elastomerické výstelky pro nejrůznější aplikace.
Kromě rozsáhlého spektra materiálových řešení najdete na POWTECH také vysoce otěruvzdorné součásti pro všechny druhy mechanických procesů, ať už to jsou mlýny, mísiče, síta, sušárny,  armatury nebo rozvody- pro každou z abrazivního hlediska kritickou aplikaci najdete zde řešení.
Nabídka veletrhu POWTECH zahrnuje také  špičkovou nabídku v oblasti analytiky částic.  Na  60 specializovaných firem, mezi nimi světové jedničky jako Malvern a Sympatec, předvedou nejnovější systémy pro charakteristiku částic- od chemické identifikace přes určení velikosti molekul až po reologické parametry a určení zeta potenciálu.Veletrh  POWTECH si za své dvacetileté existence vybudoval vynikající mezinárodní renomé; dnes je považován za přední světové forum v oboru úpravy a charakterizaci sypkých materiálů. Letos bude velmi zajímavou doprovodnou akcí i  mezinárodní kongres PARTEC 2013, který se pořádá v tříletém cyklu. Na něm se setká zhruba 500 odborníků z celého světa, kteří přednesou 180 referátů o svých
nejnovějších výsledcích v oblasti práškových mikro- a nanotechnologií; tyto informace budou doplněny 190 postery.
Hlavními přednášejícími je 6 předních světových kapacit; jejich přednášky se týkají těchto témat:  

  • Prof. Marc-Olivier Coppens, Ramsay Memorial Professor, Head of Chemical Engineering, University College London (UCL), UK: “A nature-inspired approach to guide particle structure and dynamics”: Příroda je bohatým zdrojem inovativních odpovědí na výzvy technologie. Tato přednáška představuje postup jak tento zdroj zužitkovat.
  • Prof. Dr. Hidehiro Kamiya, Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan:“Nanoparticle and nanomaterial dispersion behaviour control for the application of polymer composite and Li-ion battery”: Zdůrazňuje důležitost ovládání dispersních vlastností a agregačního chování nanočástic při vývoji materiálů pro skladování energie.  
  • Prof. Dr. Johannes G. Khinast, Institute for Process and Particle Technology at TU Graz, Austria:“Modelling of Granular Systems in the Context of Pharmaceutical Manufacturing”: Představuje nové postupy pro přímou simulaci granulárních toků, které umožňují simulaci větších částicových soustav v mnohem kratších časových úsecích, například pro spolehlivější průběh výroby tabletů.
  • Prof. Dr. Ir. J.A.M. Kuipers, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, TU Eindhoven, the Netherlands: “Dense Gas-Particle Flows with Momentum, Mass and Heat Transfer. A Multi-Scale Approach”: Tento postup věnuje speciální pozornost procesům přenosu momentu, hmoty a tepla.
  • Prof. Jinghai Li, Vice President of the Chinese Academy of Sciences (CAS), Peking, China: “Meso-science – A particle technology perspective”: Přednáška shrnuje výsledky 3 desetiletí výzkumu mezoškálových jevů v systému částice-kapalina od principů, modelování a simulace až do aplikace.
  • Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Peukert, Chair of Particle Technology at the Friedrich Alexander University of Erlangen-Nürnberg: “Particle technology for quantum dot systems: synthesis, characterization and self-assembly”: Zkoumá syntézu, charakterizaci  a formulaci kvantových teček, tj. nanočástic se speciálními optickými parametry.


Jejich práce jsou věnovány vývoji nových materiálů pro chemický, farmaceutický, potravinářský průmysl a výrobu stavebních hmot. Budou publikovány nové práce týkající se tvorby mikro- a nanočástic a jejich charakterizace, měřicích postupů, procesů aglomerace, kompaktace a nanášení funkčních povlaků. Velikou událostí bude první udílení Ceny Friedricha Löfflera za vynikající příspěvek k rozvoji technologií částic; cenu uděluje německá VDI – Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (VDI-GVC).
Případné zájemce upozorňujeme na skutečnost, že současně s veletrhem POWTECH bude v prostorách veletržních hal probíhat paralelní veletrh TECHNOPHARM, mezinárodní veletrh pro technologie pro farmaceutický a potravinářský průmysl a výrobu kosmetiky. Návštěvníci  POWTECHU mají volný přístup.
Vstupenky na veletrh POWTECH/TECHNOPHARMT lze počínaje 13.březnem 2013 zakoupit online na  www.powtech.de/vorverkauf. Ušetříte si tak dlouhé čekání u pokladen na výstavišti.
 

NEJČTENĚJŠÍ