Chybí strategie, která by propojila výzkum a potřeby firem

Asociace výzkumných organizací:
   Česká republika potřebuje jednotnou vládní strategii, která by pomohla  efektivněji propojit výzkum se skutečnými potřebami průmyslových firem. V rozhovoru pro Zet to řekl prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus. Podle Krause by vláda také měla zúžit národní priority v oblasti výzkumu.  
„Největší problém je, že tady chybí jednotná strategie na vládní úrovni, na úrovni řízení celého státu,” řekl v rozhovoru pro Zet Kraus. „Univerzity nebo ústavy Akademie věd si vytvořily (výzkumná) centra podle svých vlastních představ tak, že budou vytvářet hodnotné vědecké výsledky a publikace. Nikdo se ale moc nezamýšlel nad tím, co podnikatelská sféra od těchto center očekává."

  Asociace výzkumných organizací je dobrovolné sdružení, které zastupuje zájmy soukromých firem, jejichž výsledky v oblasti výzkumu a vývoje nacházejí komerční využití. Asociace sdružuje v současnosti 80 členů. Chybí jednotná strategie, která by propojila výzkum a potřeby firem. Podle Krause centra výzkumu, která vznikla při univerzitách a vědeckých ústavech, nebyla vytvořena na základě diskuze s potenciálními odběrateli takových výzkumných služeb, ale spíše ad hoc na základě návrhu řešitelů jednotlivých projektů.
  Podle prezidenta Asociace výzkumných organizací by také vláda měla zúžit národní priority v oblasti výzkumu. V tom by bylo možné se inspirovat v zahraničí, kde některé země mají vymezení priorit užší. Například Taiwan podporuje ve výzkumu a vývoji jen dvě oblasti, zatímco české národní priority výzkumu zahrnují asi sedm oblastí, řekl Kraus.
  Podíl výdajů na vědu a výzkum v České republice vůči hrubému domácímu produktu loni poprvé překonal průměr Evropské unie. Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že veřejné, zahraniční i podnikatelské zdroje loni podpořily vědu a výzkum téměř sedmdesáti osmi miliardami korun. Oproti roku 2012 se jedná o osmiprocentní nárůst. Podíl výdajů na vědu a výzkum na HDP tak dosáhl téměř dvou procent, což je více než například v Irsku nebo Velké Británii. Za tři roky se výdaje na výzkum a vývoj zvýšily o polovinu a od roku 2005 se dokonce zdvojnásobily.
   Největší podíl na financování vědy a výzkumu v České republice mají soukromé firmy, třetinu prostředků poskytuje státní rozpočet a zbytek připadá na evropské fondy. Právě ty mají podle statistiků v posledních třech letech zásadní vliv na příliv peněz do českého výzkumu. Do České republiky z nich v tomto období přiteklo na 30 miliard korun a to především na výzkum vysokých škol, kde se budují celoevropské výzkumné infrastruktury.
  Zdroj: ZET (20.11.2014)

NEJČTENĚJŠÍ