SRN: 300 milionů do přenosové sítě na východě země

Německo letos investuje 300 milionů eur do výstavby přenosové soustavy na východě země. Chce tak vyřešit problém  kolísavého výkonu vyvolaný  stále rostoucím  podílem0 obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. Navíc se tamní provozovatelé přenosových sítí  obávají většího zatížení vlastní soustavy, až Česká republika a Polsko spustí transformátory, které mají zastavit nekontrolované přetoky německé elektřiny do sousedních zemí.
 "Reagujeme na rostoucí příliv elektřiny z obnovitelných zdrojů," řekl deníku Freie Presse Adolf Schweer ze společnosti Mitnetz, která spravuje přenosovou soustavu v Sasku, Durynsku, Braniborsku a Sasku-Anhaltsku. Podle něj by peníze měly směřovat do stavby nových vedení vysokého napětí a transformátorů, stejně jako do modernizace techniky, která se využívá nyní.

 
 
  Na severovýchodě Německa se vyrábí výrazně víc elektřiny v obnovitelných zdrojích než v jiných  částech země: u zákazníků na distribučním území Mitnetz tvoří "zelená" elektřina 70 procent jejich spotřeby, v celém Německu je to přitom necelých 30 procent.
   A protože výkon obnovitelných zdrojů na rozdíl od těch klasických kolísá v závislosti na počasí, znamená to velký nápor na přenosovou soustavu. Důsledkem je, že rezervy východoněmecké přenosové soustavy jsou vyčerpané. Technici  společnosti Mitnetz  museli loni ve 34 případech nechat odstavit klasické elektrárny kvůli přebytku elektřiny z obnovitelných zdrojů; v roce 2013 takových případů bylo  jen 22.
   Němečtí odborníci navíc varují, že problém pro německou přenosovou soustavu vzroste, až Česko a Polsko uvedou do provozu nově instalované  transformátory na svých hranicích s Německem. Dosud totiž v případě nadměrné výroby v Německu část elektřiny přetéká do sousedních zemí, nová zařízení by ale měla tyto toky zastavit. To bude znamenat větší zátěž pro Německo, kde dosud chybí infrastruktura pro dopravu "zelené" elektřiny ze severu na jih země.
  Přetoky elektřiny z Německa znamenají pro sousední země ohrožení jejich vlastní přenosové soustavy. Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS například musel na přelomu roku kvůli enormní výrobě severoněmeckých větrných parků přijmout mimořádná opatření za více než 60 milionů korun.
Německo buduje obnovitelné zdroje v rámci svého projektu transformace energetiky. Země chce v budoucnu opustit jadernou energetiku a omezit výrobu proudu z uhlí, nahradit by je měly především větrné a solární elektrárny.
Zdroj: ČTK (17.02.2015)

NEJČTENĚJŠÍ