Státní podpora aplikované vědy a výzkumu vázne

Projekty Technologické agentury České republiky na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se potýkají s nedostatkem financí. V rámci programu Epsilon, který má pomoci soukromým podnikům rozšířit spolupráci s výzkumnými organizacemi, letos dosáhlo na příspěvek jen 13 procent žadatelů, tedy historicky nejméně ze všech programů Technologické agentury. Kvalitních projektů je přitom 50 až 75 procent.

   „V rozpočtové kapitole Technologické agentury na program Epsilon bylo plánováno pět set milionů na příští rok, bohužel schválený rozpočet nepočítá s žádnou částkou. Nám se podařilo nějakou sumu posbírat a dát dohromady. Budeme tedy vyhlašovat projekty, a ten počet odpovídá zhruba 250 milionům,“ řekl ve Studiu Zet místopředseda technologické agentury České republiky Martin Bunček. Na podporu jednotlivých projektů tedy dosáhlo pouze 13% žadatelů.
  Technologická agentura České republiky (TA ČR) pod kterou program Epsilon spadá, uvedla, že třináctiprocentní úspěšnost projektů je oproti jiným jejím projektům přibližně poloviční. Podíl úspěšných projektů běžně dosahuje kolem 25 až 30 procent.
  Místopředsedou vlády pro vědu a výzkum je Pavel Bělobrádek, nejen s ním TA ČR o problému komunikuje. „Jsem přesvědčený o tom, že si uvědomují, že je potřeba podporovat pro společnost užitečný výzkum. Problémem je konstrukce státního rozpočtu na výzkum a vývoj a ta alokace na jednotlivé položky v něm,“ řekl Bunček.
   Zdroj:zet (21.12.2014)

NEJČTENĚJŠÍ