Vodonepropustný beton PERMACRETE® získal prestižní ocenění – Zlatá známka kvality

Výrobek PERMACRETE® firmy : Českomoravský beton, a.s. získal nejprestižnější odborné ocenění ZLATÁ ZNÁMKA KVALITY výrobek – technologie pro stavitelství a architekturu 2015. Porota ocenila výborné vlastnosti betonu s ohledem na redukované smrštění. Technologie snižuje vývin hydratačního tepla a eliminuje tvorbu mikrotrhlin, čímž dosahuje výborných hodnot vodonepropustnosti.
  V sedmém ročníku udělování odborného ocenění ZNÁMKA KVALITY výrobek – technologie pro stavitelství a architekturu získala nejprestižnější titul – Zlatou cenu skupina Českomoravský beton za výrobek PERMACRETE – vodonepropustný beton. Porota ocenila výborné vlastnosti betonu s ohledem na redukované smrštění. Technologie snižuje vývin hydratačního tepla a eliminuje tvorbu mikrotrhlin, čímž dosahuje výborných hodnot vodonepropustnosti. Tento beton je speciálně navržený pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí známých pod pojmem „bílá vana“.

   Známky kvality vypisuje řada vysoce odborných a respektovaných oborových institucí, které zajišťují garanci kvalitní a nezávislé poroty. Vedle Nadace ABF jsou to také Asociace inovačního podnikání ČR, ČKAIT, stavební Fakulta ČVUT v Praze, Český svaz stavebních inženýrů, Design Cabinet CZ, Hospodářská komora ČR, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Svaz zkušeben pro výstavbu. Porotu tvoří skupina odborníků, kteří se věnují hodnocení stavebních výrobků a technologií na profesionální úrovni. Letos porotě předsedal Petr Kučera, předseda svazu zkušeben pro výstavbu.
Záštitu Známce kvality udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
  ZNÁMKA KVALITY, kterou organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, sleduje nejlepší inovace ve výrobě technologií a stavebních materiálů. Pro samotné výrobce jde o prestižní odborné ocenění jejich práce. Známkou kvality dávají najevo svým zákazníkům, že jim nabízejí prověřený výrobek.
  Zdroj:ČTK (6.8.2015)

NEJČTENĚJŠÍ