Stát vypsal rekordní počet zakázek

Dobrá zpráva pro stavební firmy
   Rekordní objem státních zakázek vypsaly v průběhu června tuzemské instituce a organizace. Zakázky za 61,6 miliard korun potěšily především tuzemské stavbaře, pro které jsou právě tendry veřejných institucí největším pomocníkem pro překonání krize minulých let.
   Objem výrazně ovlivnily tři velké zakázky společnosti ČEPRO za celkem 37,2 miliardy korun. Z údajů analytické společnosti CEEC Research vyplývá, že celkem bylo v červnu vypsáno 795 soutěží na stavební práce. Červnová čísla alespoň trochu napravují statistiky prvního pololetí, během kterého celkový počet vypsaných výběrových řízení na státní zakázky poklesl oproti stejnému období loňského roku o 2,7 procenta. V prvním pololetí připravili veřejní investoři zakázky za celkem 159 miliard korun.

  Třetina zakázek vznikla v regionálních úřadechjako jsou kraje, města, obce, regionální úřady, správy komunikací a podobně. Zbytek oznámení o zakázce vypsaly státní subjekty, mezi něž patří ministerstva a ostatní celostátní úřady, nebo státní podniky, jako jsou Česká pošta, Diamo, Lesy České republiky a podobně.

  Podle názoru stavebních firem podceňuje veřejný sektor  některé oblasti. Velmi malá pozornost se věnuje výměně stávajících výtahů, které jsou v
 mnoha domech nevyhovující, ne-li nebezpečné. Stavebním firmám vadí nejen pokles státních zakázek za první pololetí, ale také způsob, jakým jsou vypisované.  Často jsou často zadávány nekvalifikovanými osobami, mnohdy bez ohledu na podstatné technické záležitosti. Vadné projektové dokumentace snižují kvalitu a trvanlivost staveb.
    A to není jediný nedostatek. Ve stavebnictví podle firem existuje značné množství předpisů, které nejsou koordinovány a vyplývají z nich roztříštěné požadavky na firmy. Stavební úřady nectí zákony a konají často v rozporu zejména se stavebním zákonem.
  Tento názor potvrzují i výsledky průzkumu mezi stavebními firmami, který provedl odborný magazín Skypaper. Stavební firmy považují za největší brzdu rozvoje oboru nekoncepční legislativu, což potvrzuje 35,8 % z nich. Následuje nepřipravenost staveb (18,7 %), nedostatek kvalifikovaných pracovníků (17,9 %) a slabá koruna (15,4 %).
   Zdroj: BusinessInfo.cz (11. 8. 2015

NEJČTENĚJŠÍ