Slavnostní otevření laserového centra HiLASE

Za účasti mnoha významných hostů a zástupců médií bylo ve středu 24. září 2014 v Dolních Břežanech slavnostně otevřeno nové pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., – laserové centrum HiLASE (High average power pulsed LASErs).  Pracoviště HiLASE vzniklo na území zanedbaného zemědělského brownfieldu. Díky realizaci projektu HiLASE a zároveň sesterského projektu ELI Beamlines tak dojde k revitalizaci velkého prostoru v samém centru obce. Obec Dolní Břežany se velmi dynamicky rozvíjí a vedení obce plně podporuje realizaci obou projektů Fyzikálního ústavu AV ČR, které zásadně přispívají k proměně obce směrem k příjemnému vědeckému městečku s bohatou historií.  
 

 
Pohled na vědecko-výzkumný areál v Dolních Břežanech

     Laserové centrum HiLASE je jedním z velkých investičních projektů Fyzikálního ústavu AV ČR.Hlavním cílem projektu HiLASE je vyvinout laserové technologie s průlomovými technickými parametry. Je zaměřen na  experimentální vývoj nové generace diodově čerpaných pevnolátkových laserů s vysokou energií v pulzu a zároveň vysokou opakovací frekvencí, které najdou využití v průmyslu, v malých a středně velkých výzkumných laboratořích.
    K jeho potenciální aplikační nabídce patří například testování odolnosti optických materiálů, zpevňování povrchu materiálu rázovou vlnou, prototypování kompaktních zdrojů rentgenového záření pro EUV litografii, přesné řezání, vrtání a svařování speciálních materiálů pro automobilový a letecký průmysl, vývoj a optimalizace technologií laserového mikroobrábění a čištění povrchů.   
   Realizace tohoto projektu s rozpočtem cca 800 mil. Kč je z 85% financována prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z fondů Evropské Unie, 15 % finančních prostředků jde ze státního rozpočtu ČR.
     Projekt úspěšně realizuje zkušený mezinárodní tým vědců ve spolupráci s významnými zahraničními výzkumnými institucemi. Do budoucna by mělo centrum HiLASE přitáhnout do České republiky další vědecké kapacity z celého světa a zároveň nabídnout atraktivní pracovní uplatnění pro mladé vědecké talenty z technických univerzit v ČR.
      Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš ve svém projevu připomněl příklad francouzského města Grenoble, jehož rozvoj  byl přímo spjat s vybudováním velkých vědecko-výzkumných infrastruktur, rozvojem univerzit a platforem spolupráce, a popřál projektu HiLASE, obci Dolní Břežany a celému regionu, aby i zde došlo do budoucna k obdobnému rozvoji.
    Konkrétněji se k zaměření pracoviště vyjádřil  ing.Mocek Ph.D.,koordinátor a vědecký garant projektu: „Naším hlavním cílem je vývoj originální laserové technologie s průlomovými technickými parametry. Naše lasery budou podstatně silnější, výkonnější, kompaktnější a stabilnější než zařízení, která jsou v současné době dostupná. Lasery s parametry, které vyvíjíme a stavíme v HiLASE, na trhu neexistují a nedají se nikde koupit. V žádné laboratoři na světě nejsou ani ve formě prototypů.“. 

Ředitel Fyzikálního ústavu AV prof. Jan Řídký DrSc. poukázal zejména na synergické efekty s projektem ELI Beamlines: “Záměrem bylo, aby se oba projekty FZÚ AV ČR lokalizované v Dolních Břežanech maximálně doplňovaly, což se již v praxi potvrzuje. Jsem velmi rád, že se díky velkému nasazení všech partnerských organizací  podařilo zdárně dokončit stavební část projektu.
   -r-

NEJČTENĚJŠÍ