Úspěšná konference SUROVINY 2015

Ve  dnech  6.-7.10. 2015  proběhla  v  budově  LÁVKA  ČSVTS  v  Praze  dvoudenní  konference  věnovaná  komplexní problematice SUROVINY,  které  se  zúčastnilo přes 65 odborníků  z  České republiky, Slovenska  a  na  které  vystoupili se svými  referáty  i  dva  odborníci  ze  Spolkové  republiky  Německo.
  Tématice  SUROVINY  se Silikátová  společnost  ČR  věnuje  dlouhodobě   a  z různých  úhlů  pohledu ; od roku 2000  se  objevila na programu  pravidelných   konferencí  Silikátové společnosti  již   posedmé. 

    I na letošní konferenci  byla  komplexní  problematika  SUROVINY probírána  z různých úhlů pohledu- od  aktuálního  stavu některých  důležitých  nálezišť  surovin přes  nové  technologické  postupy  dobývání  až  po  ekologické  úpravy  vydolovaných  těžišť.  Velmi zajímavé  byly  i  referáty  týkající se  využívání   elektrárenských  popílků  a dalších minerálních odpadů, surovin pro nanotechnologické  procesy a  další. Tradičními účastníky konference byli i letos kolegové ze Slovenska,  kteří  přednesli velmi zajímavé referáty  o úpravě  surovin  pro  hutní technologie.

   S  některými  nejzajímavějšími   autorskými  příspěvky seznámíme   čtenáře  SILIKAwebu   v  průběhu  příštího roku.  

NEJČTENĚJŠÍ