Nová kniha

VYŠLA NOVÁ KNIHA
ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY
Použití žárovzdorných materiálů

 
      OBSAH:
  1. Spotřeba žárovzdorných materiálů v různých průmyslových odvětvích
  2. Kriteria volby žárovzdorných materiálů
  3. Žárovzdorné materiály v hutnictví železa
  4. Žárovzdorné materiály v hutnictví neželezných kovů
  5. Žárovzdorné materiály v zařízeních vyrábějících energii
  6. Žárovzdorné materiály v průmyslu maltovin
  7. Žárovzdorné materiály ve sklářství
  8. Žárovzdorné materiály v keramickém průmyslu
  9. Žárovzdorné materiály v chemickém průmyslu
  10. Žárovzdorné materiály v komunální sféře
 

   Z popisu tepelného,mechanického a chemického namáhání vyzdívek v jednotlivých tepelných zařízeních vyplývají požadavky na kvalitativní parametry žárovzdorných materiálů. V knize se uvádějí  vlastnosti používaných žárovzdorných výrobků a poznatky získané při jejich aplikaci. Jsou popsány principy volby žáromateriálů pro jednotlivá použití na základě znalosti jejich chemických, fyzikálních, mechanických a tepelných parametrů a podle termomechanického a chemického namáhání vyzdívek.
 
Kniha je vytištěna barevně na polokřídovém papíře, má 200 stran formátu  A 5 DIN a stojí 250.-Kč (pro členy Silikátové společnosti 200.-Kč). Objednávky posílejte mailem na adresu   
 

http://www.silikaty.cz/www-3-prodej-publikaci

NEJČTENĚJŠÍ