Hans Hausner, 1927–2016

   Evropská keramická veřejnost  se dozvěděla  v září  2016 smutnou zprávu o úmrtí  pana profesora Hausnera. Prof.Dr.Hans Hausner, jeden ze  zakladatelů Evropské Keramické Společnosti,  zemřel 26.8.2016 v požehnaném věku 89 let.
   Narodil se 23.5.1927 v bavorském  městečku  Neustadt an der Waldnaab.  Absolvoval studium chemie na universitě v Mnichově , kde v roce 1952 obhájil doktorskou práci. V letech 1954-61 pracoval jako chemik v průmyslu na vývoji elektrokeramiky, převážně  titanátů a ferritů, a také žárovzdorných materiálů pro sklářský průmysl.  Poté se věnoval  keramice pro nukleární energii, zejména vlastnostem oxidů urania. Zpočátku pracoval pro bruselský EURATOM, potom 4 roky v kalifornské   General Electric Nuclear Research Laboratory. Po návratu do Evropy byl zase zpět  v EUROATOMU, tentokrát v v italském  Joint Research Centre  Ispra.

    V roce 1972 se stal profesorem na TU Berlin, kde pak v roce 1994  získal status emeritního profesora. Jeho univerzitní dráhu charakterizovala systematická spolupráce s průmyslem. Nastartoval také akademickou dráhu profesora H.Scholze, pozdějšího ředitele ISC Würzburg a  Prezidenta International Commission on Glass ICG.
   Velice aktivně působil také v Německé keramické společnosti DKG, kde v letech 1988-2003 zastával pozici Prezidenta a po  zhroucení NDR v roce 1990  se podílel velmi aktivně  na integraci keramické obce východního Německa do systému NSR. 
  Profesor Hausner se iniciativně podílel na vytváření celoevropské společnosti European Ceramic Society ECerS, a podepisoval dne 9.9.1987  její inaugurační listinu. V letech 1989-91 byl jejím prezidentem a v této funkci spolupůsobil na vzniku ICF (International Ceramic Federation), v níž byl v letech 1993-1995 Prezidentem.  Jeho renomé bylo celosvětové- byl členem  World Academy of Ceramics a Distinguished Life Member of the American Ceramic Society.
   Já jsem se s profesorem Hausnerem setkal dvakrát; poprvé jako první  svobodně zvolený předseda Československé  Silikátové společnosti v roce 1991 v  Paříži  na naší nástupní prezentaci do ECERS a pak v létě 2007 na Kongresu ECERS v Berlině. Tam mne pozval ke svému prezidiálnímu stolu a s ním a jeho paní –pocházela z Mariánských lázní- jsme si pak povídali; měli jsme překvapivě mnoho společných známých. Velice mě zaujalo, že  pan Hausner se svou paní ještě  ve velmi vysokém věku  podnikali docela náročné horské výlety do bavorských Alp...

jg

NEJČTENĚJŠÍ