Institut informatiky, robotiky a kybernetiky má nové sídlo

ČVUT Praha
  Počátkem května byla za účasti předních představitelů státu a vědeckých institucí  slavnostně otevřena  nová budova Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze, jejíž stavba stála zhruba 1,5 miliardy korun. Toto výukové a výzkumné centrum bude usilovat o převedení vědecko-technologických znalostí do praxe.  Mělo by podpořit digitalizaci průmyslu, která patří k prioritám vlády.
 
 


Budova CIIRC.                                                                            Foto:.cvut.cz

  Informatikou, robotikou a kybernetikou se zabývají téměř všechny fakulty univerzity, institut tak má fungovat jako ústřední pracoviště špičkové vědy, kde najdou zázemí akademici i studenti napříč obory.
   Výstavba budovy začala v listopadu 2014, provedlo ji sdružení společností HOCHTIEF CZ a VCES.  Pětipodlažní budova původní Technické menzy v ulici Jugoslávských partyzánů byla přestavěna na sedmipodlažní budovu, kterou stavba půdorysně rozšířila.Novostavba má sedm nadzemních podlaží a tři podzemní podlaží s automatizovaným parkovacím zakladačem pro 188 aut.      
   ČVUT usilovalo o financování tohoto projektu z evropských dotací operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, ale vzhledem k náročnosti projektu a napjatému termínu poskytla nakonec dotaci vláda ze státního rozpočtu. Stát tak přišla stavba na jednu miliardu korun. Dalších zhruba 400 milionů korun zaplatilo ČVUT.
  Institut CIIRC byl zřízen v červenci 2013, vede ho bývalý šéf katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT Vladimír Mařík. Jeho zaměstnanci zatím pracovali v dočasných prostorech v různých budovách ČVUT. Část jich byla v prostorách na Karlovu náměstí, další v Zikově ulici a také v ulici Evropská.
Do nové budovy se  asi 140 lidí, měl by se tam měl přemístit i celý rektorát ČVUT. Do konce roku 2017 by v budově mělo pracovat asi 200 lidí.
   Plná kapacita, která činí 350 zaměstnanců, by  měla být naplněna ve výhledu pěti let. CIIRC chce nalákat nové zaměstnance z řad vědců i ze zahraničí.„Budeme se snažit sem přitáhnout i cizince a nebo Čechy, kteří jsou úspěšní a pracující na zahraničních pracovištích, aby se vrátili do Čech," uvedl tajemník  ČVUT Velek. Zázemí budovy může sloužit až 1650 lidem, počítá se tedy i s množstvím studentů. 
-r-

NEJČTENĚJŠÍ