Vznikne Fraunhoferovo fórum aplikovaného výzkumu

 Česko
   Německá Fraunhoferova společnost, která je světovou špičkou v aplikovaném výzkumu, zapouští pevnější kořeny také v Česku. Iniciativa k tomu vyšla ze     společné česko-německé pracovní skupiny, která vznikla na zasedání  mezi vládní Radou pro výzkum, vývoj a inovace a Fraunhoferovou společností v říjnu 2016. Významným  mezníkem v tomto směru bylo letošní výroční zasedání Fraunhoferovy společnosti, které  se uskutečnilo koncem května v Drážďanech  za účasti 650 hostů z řad německé politiky, státní služby, výzkumných organizací i firem.
    Místo zasedání nebylo vybráno náhodně: hlavní město spolkové země Sasko je  významným vědecko-výzkumným centrem Spolkové republiky Německo; působí tam řada předních technických univerzit, výzkumných ústavů a firem. A roli hrála také blízkost Drážďan  k České republice: na tomto zasedání uzavřela Fraunhoferova společnost s  vládou České republiky  zastoupenou vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem dohodu o vytvoření Fraunhoferova  fóra pro aplikovaný výzkum v České republice.

  Vydané memorandum předpokládá, že Fraunhoferovo fórum v Česku povzbudí celkovou česko-německouspolupráci v aplikovaném výzkumu, mimo jiné tím, že bude monitorovat pokrok při realizaci společných pilotních projektů. Jde o vědecké projekty, na nichž se dohodnou jednotlivé ústavy Fraunhoferovy společnosti s výzkumníky v Česku.
     Do spolupráce s Fraunhoferovou společností se mají na české straně zapojit instituce aplikovaného výzkumu, univerzity i průmyslové firmy. „S našimi německými partnery se shodujeme, že kvalitní aplikovaný výzkum je základním předpokladem úspěšného hospodářského a průmyslového rozvoje," uvedl vicepremiér Bělobrádek.
   Výzkumné aktivity v Německu, díky nimž si Spolková republika udržuje postavení nejsilnější evropské ekonomiky s velkým inovačním potenciálem, stojí pevně na obou nohách základního i aplikovaného výzkumu. Mezi proslulé německé výzkumné instituce, které se zabývají základním výzkumem, patří například Společnost Maxe Plancka. V oblasti aplikovaného výzkumu je nejslavnější značkou nejen v Německu, ale v celé Evropě právě Fraunhoferova společnost. Jejím posláním je využívat ve spolupráci s firmami nové myšlenky, poznatky a výsledky výzkumu pro inovace – tedy ve prospěch veřejnosti a pro posílení německé i evropské ekonomiky.

   Fraunhoferova společnost  provozuje  přímo v Německu 69 výzkumných ústavů  a pracovišť; dceřiné společnosti této německé instituce působí v některých zemích Evropské unie – Rakousku, Itálii, Švédsku, Velké Británii, Portugalsku, ale také ve Spojených státech a Chile.
   Fraunhoferova společnost má 24 500 zaměstnanců – většinou vědců a inženýrů. Rozpočet společnosti přesahuje úroveň 2 miliard eur, přičemž více než 70 procent těchto finančních prostředků získává díky kontraktům o spolupráci ve výzkumu se soukromými firmami a výzkumným projektům financovaným z veřejných zdrojů. Financování projektů Fraunhoferovy společnosti tak do značné míry závisí na tom, kolik peněz jsou její centra schopna získat formou smluvního výzkumu. Jde tedy o silný motivační prvek. Necelých 30 procent financí pak poskytují přímo spolková a zemské vlády.   
   Špičkového výkonu dosahuje Fraunhoferova společnost i v oblasti patentových žádostí a celkového počtu registrovaných patentů. Každý pracovní den společnost podá v průměru více než dvě patentové žádosti a v tomto ohledu se vyrovná nejvýkonnějším průmyslovým firmám.

    Inspirace pro Česko
   Německý model podpory aplikovaného výzkumu se stává nejen velkou příležitostí pro zapojení českých vědců, ale také inspirací pro další zdokonalení tuzemského systému. Právě v oblasti aplikovaného výzkumu se v posledních letech podařilo nastartovat také funkční strategický dialog mezi českou vládou, výzkumnými institucemi a tuzemským průmyslem.
  „Začali jsme se zabývat dlouhodobou perspektivou, která výrazně přesahuje horizont současné vlády," říká vicepremiér Pavel Bělobrádek. „Proto jsme nastartovali detailní debatu s jednotlivými průmyslovými sektory. Na jedné straně jsme my představili naši analýzu českého výzkumu, na druhé straně jsme se od zástupců těchto sektorů dozvěděli, co je podle nich do budoucna důležité," dodává Bělobrádek. Výsledkem je shoda na společných prioritách a oblastech, do kterých bude účelné směřovat také veřejné zdroje na podporu výzkumu. Spolupráce s Německem – a konkrétně Fraunhoferovou společností – v tomto ohledu nabízí další šanci i vzhledem ke skutečnosti, že Spolková republika je nejvýznamnějším trhem pro české exportéry.
  Větší aktivita Fraunhoferovy společnosti v Česku může například pomoci českým malým a středním podnikům, které se potýkají s omezeným rozpočtem na výzkum. Tyto podniky by se mohly společně s česko-německými vědeckými týmy zapojit do společných projektů, které tak dosáhnou na financování z více zdrojů – kromě příspěvků zúčastněných firem by pak bylo možné významnou část prostředků získat z českých veřejných zdrojů a Fraunhoferovy společnosti.
   -r-

NEJČTENĚJŠÍ